Przeglądasz tag

technicznie rzecz biorąc

0 tekstów

Dzi­siej­sze abs­trak­cyj­ne teorie naukowe, to przy­szłe roz­wią­za­nia tech­nicz­ne i technologiczne.

Akurat tego w naszych zasobach nie mamy. Może spróbuj innej frazy?