Naciśnij ESC żeby stąd wyjść

Tag:

mechanicy kwantowi

1 Article
1

Elek­tron w pewnych oko­licz­no­ściach przy­po­mi­na cząstkę, ale nie do końca; w innych zacho­wu­je się jak fala, ale również nie do końca. Tego, jak rozu­mieć ten dziwny świat małych obiek­tów, uczy nas mecha­ni­ka kwantowa.