Naciśnij ESC żeby stąd wyjść

Tag:

fizyka

14   Articles
14

Energia, materia, czas i prze­strzeń to w sumie wszyst­kie klocki z jakich składa się cała rze­czy­wi­stość, w której przy­szło nam istnieć. Fizyka usiłuje zro­zu­mieć zależ­no­ści i pro­por­cje między tymi elementami.

1 min czytania

Szereg stu­ka­ją­cych o siebie, hip­no­ty­zu­ją­cych kulek to popu­lar­na zabawka zdo­bią­ca tysiące biurek, ale również kla­sycz­ny instru­ment naukowy służący do demon­stro­wa­nia dzia­ła­nia zasady zacho­wa­nia pędu.