Naciśnij ESC żeby stąd wyjść

Tag:

na zielono

1 Article
1

Wbrew pozorom eko­lo­gia nie oznacza walki z postę­pem, usku­tecz­nia­ne­go przez eks­cen­trycz­nych akty­wi­stów w zie­lo­nych koszul­kach. To nauka, opi­su­ją­ca związki między różnymi żyjąt­ka­mi, a ich środowiskiem.