Naciśnij ESC żeby stąd wyjść

Tag:

gwiazdki z nieba

4   Articles
4

Jedna z tych dys­cy­plin – obok wła­my­wa­nia i club­bin­gu – którą zde­cy­do­wa­nie naj­efek­tyw­niej upra­wiać po zacho­dzie Słońca.