Superdrapieżnik świata owadów [Ale foto!]

Prze­ra­ża­ją­ca repu­ta­cja modli­szek, jako bez­względ­nych zabój­ców, jest dobrze ugrun­to­wa­na i nie ma w niej ani odro­bi­ny prze­sa­dy. Masywny sta­wo­nóg docią­ga­ją­cy do 7 cen­ty­me­trów dłu­go­ści urządza zasadz­ki głównie na inne owady, ale od czasu do czasu potrafi porwać się nawet na małe ptaki lub jasz­czur­ki. Na zamiesz­czo­nej foto­gra­fii samica modlisz­ki dopadła taren­to­lę murową (Taren­to­la mau­ri­ta­ni­ca), czyli nie­wiel­ki gatunek gekona z połu­dnio­wej Europy.

Żero­wa­nie owadów na krę­gow­cach nie jest normą, stąd modlisz­kę można śmiało nazwać super­dra­pież­ni­kiem. Zazwy­czaj chwy­ta­ją ofiarę za głowę pró­bu­jąc przebić czaszkę lub szyję. Jeśli im się uda, ze smakiem wcinają tkankę mózgową ofiary.

Dodajmy, że gatunek znaj­du­je się w trakcie eks­pan­sji i staje się coraz powszech­niej­szy pod naszą sze­ro­ko­ścią geo­gra­ficz­ną. Ale spo­koj­nie, ten mały potwór nie jest w stanie wyrzą­dzić żadnej krzywdy człowiekowi.

Modliszka zjada gekona
Total
0
Shares
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Podobne posty