Pierwsza antycząstka [Ale foto!]

Anty­ma­te­ria, chociaż wciąż brzmi jak coś egzo­tycz­ne­go i nowego, została po raz pierw­szy opisana przez fizyków już przed II wojną świa­to­wą. Genial­ny teo­re­tyk Paul Dirac opu­bli­ko­wał artykuł, z którego wyni­ka­ło, że mogą istnieć cząstki będące odbi­ciem lustrza­nym elek­tro­nów. Noszące odwrot­ny ładunek elek­trycz­ny, ale iden­tycz­ne pod każdym innym względem.

Mate­ma­tycz­ną ideę Diraca potwier­dził 2 sierp­nia 1932 roku Carl David Ander­son z Cal­te­chu. Fizyk badał docie­ra­ją­ce do Ziemi pro­mie­nio­wa­nie kosmicz­ne, obser­wu­jąc ślady cząstek w komorze mgłowej wyizo­lo­wa­nej 6‑milimetrową warstwą ołowiu. Właśnie w taki sposób, podczas jednej z sesji dostrzegł sygna­tu­rę drobiny o masie dobrze znanego elek­tro­nu, ale dodat­niej elek­trycz­nie. Młody, 27-letni Ander­son od razu zro­zu­miał, że Driac miał rację, a cztery lata później otrzy­mał za swój eks­pe­ry­ment Nagrodą Nobla w dzie­dzi­nie fizyki.

Pierwsze zdjęcie pozytonu
Total
0
Shares
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Podobne posty