Krzyk mszywioła [Ale foto!]

Krzyk Edvarda Muncha w wersji mikro­bio­lo­gicz­nej. Nie­po­ko­ją­ce stwo­rzon­ko widocz­ne na foto­gra­fii należy do rodziny mor­skich bez­krę­gow­ców Bryozoa, nazy­wa­nych po polsku również Mszy­wio­ła­mi. Są to nie­wiel­kie, kolo­nij­ne i niezbyt ruchli­we zwie­rząt­ka, choć na pierw­szy rzut oka można je pomylić z mchem “pora­sta­ją­cym” pod­wod­ne obiekty. Bio­lo­dzy szacują, że ist­nie­je nawet 15 tysięcy gatun­ków Mszy­wio­łów zamiesz­ku­ją­cych niemal wszyst­kie morza świata (nie wyłą­cza­jąc Bałtyku), choć pre­fe­ru­ją one klimat tropikalny.

Zdjęcie wyko­na­ne przez S. Borensz­taj­na i C. Tha­ler­na przed­sta­wia mie­rzą­cy ułamek mili­me­tra węgla­no­wy szkie­le­cik repre­zen­tan­ta tych żyjątek. Prze­ra­ża­ją­ce otwory służą żyjącym osob­ni­kom do odfil­tro­wy­wa­nia z wody fito­plank­to­nu, pier­wot­nia­ków i alg, sta­no­wią­cych ich ulu­bio­ne przysmaki.

Mszywioł
Total
0
Shares
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Podobne posty