Ruchome piaski na pustyni

Jak zabijają ruchome piaski?

Znamy je głównie z filmów przy­go­do­wych i kre­skó­wek, ale czy tego rodzaju natu­ral­ne pułapki rze­czy­wi­ście ist­nie­ją i mogą połknąć nie­ostroż­ne­go podróżnika? 
Dlaczego nartnik chodzi po wodzie
Czytaj więcej 

Jak niektóre owady utrzymują się na powierzchni wody?

Podczas gdy dla czło­wie­ka cho­dze­nie po wodzie stanowi synonim cudu lub magicz­nej sztucz­ki, dla wielu małych sta­wo­no­gów to stan­dar­do­wa umie­jęt­ność koniecz­na do przetrwania. 

Grubszy temat

Nauka na szóstkę

Co ja patrzę?