Naciśnij ESC żeby stąd wyjść

Kategoria:

Pytania naukowe

46   Articles
46
1 min czytania

Szereg stu­ka­ją­cych o siebie, hip­no­ty­zu­ją­cych kulek to popu­lar­na zabawka zdo­bią­ca tysiące biurek, ale również kla­sycz­ny instru­ment naukowy służący do demon­stro­wa­nia dzia­ła­nia zasady zacho­wa­nia pędu.