Naciśnij ESC żeby stąd wyjść

Ciekawski typ

Zwykły gość, ale ciekawski.

1 min czytania

Jak działają kulki Newtona?

Szereg stu­ka­ją­cych o siebie, hip­no­ty­zu­ją­cych kulek to popu­lar­na zabawka zdo­bią­ca tysiące biurek, ale również kla­sycz­ny instru­ment naukowy służący do demon­stro­wa­nia dzia­ła­nia zasady zacho­wa­nia pędu.